Alder, ingen hindring

Hvordan tar man best mulig vare på sin aldrende hund eller katt?

Aldringsprosessen er langsom og gradvis og det nøyaktige tidspunktet hvor en hund går fra å være voksen til gammel er umulig å fastsette. Som en tommelfinger regel regnes en hund som gammel når den har lagt tre fjerdedeler av den forventede levealderen bak seg. Siden de små rasene ofte lever lengst regnes de gjerne ikke som senior før de er over åtte år. Gigantrasene har derimot en mye lavere forventet levealder og er egentlig for senior å regne allerede ved fem års alderen. Katter regnes gjerne som senior ved sju års alder.

Økende alder i seg selv er ikke en lidelse eller en sykdom, men en naturlig prosess som alle individer som når en viss alder gjennomgår. Økende alder vil derimot kunne øke dyrets mottakelighet for sykdom og skader. Ved å være bevisst på dette kan man forebygge mange problemer som eldre dyr er utsatt for, og dermed øke både livslengde og livskvalitet for hunden.

Vanlige helseproblemer

Etterhvert som dyret blir eldre vil det bli i dårligere stand til å takle fysisk og psykisk stress. Immunforsvaret fungerer gjerne dårligere og dyret blir mer utsatt for å utvikle enkelte sykdommer og lidelser, som for eksempel:

 • Artrose
 • Kreft
 • Sykdom i prostata (gjelder hunder)
 • Kognitive problemer (senilitet)
 • Nedsatt hørsel
 • Tannproblemer
 • Sukkersyke
 • Nyresykdom
 • Leversykdom
 • Dårligere syn
 • Fordøyelsesproblemer
 • Hjerteproblemer
 • Helsekontroller

Regelmessige helsekontroller, helst hver sjette måned, anbefales for å overvåke det eldre dyrets helsetilstand. Dette gjør at veterinæren kan oppdage eventuelle problemer på et tidlig tidspunkt sånn at riktige tiltak kan settes inn. Vi anbefaler at eldre hunder og katter tar en blodprøve i forbindelse med helsekontrollene. En blodprøve kan avsløre problemer som er i ferd med å oppstå, men som  dyret fortsatt ikke viser symptomer på. Dette gjelder f. eks. nyresykdom hvor dyret gjerne ikke viser symptomer før 3/4 av nyrene ikke lenger fungerer. Nyresvikt er da resultatet og kan få fatale konsekvenser for dyret. Ved å ta en blodprøve kan problemet oppdages tidligere og man kan sette inn riktige tiltak for å ta best mulig vare på den resterende nyrefunksjonen.

Hvordan kan jeg vurdere dyrets helsetilstand?

Som nevnt over anbefales det at dyret undersøkes jevnlig av veterinær. Men det er også mange tegn du som eier bør være klar over og som kan hjelpe deg å oppdage sykdom på et tidlig tidspunkt. Oppdager du noe som du mener kan være tegn på sykdom hos dyret ditt bør du kontakte veterinær for å få dette undersøkt. Nyttige tegn å være obs på:

 • Inkontinens (dyret klarer ikke å ha kontroll over urin/avføring, eller har uhell inne)
 • Kuler
 • Forstoppelse eller diaré
 • Kortpusthet eller pusteproblemer
 • Hoste
 • Svakhet
 • Unormal utflod fra kroppsåpninger
 • Forandringer i kroppsvekt, appetitt, urinering eller vanninntak
 • Stivhet eller halting
 • Økt vokalisering
 • Ukarakterisitisk aggresjon eller andre atferdsendringer

Det er viktig å huske på at selv små forandringer kan være tegn på alvorlig sykdom. F. eks. kan vekttap eller vektøkning være et tidlig tegn på en underliggende sykdom. Vektkontroll i seg selv er også et viktig tema da mange eldre dyr er overvektige, og overvekt kan føre til sykdommer som f. eks. sukkersyke, artrose og andre sykdomstilstander.

Tips og råd for grunnleggende omsorg

Vaksinering:

Vi får ofte spørsmål om det er nødvendig å vaksinere en eldre hund eller katt. Svaret er at det er så absolutt nødvendig! Etterhvert som dyret eldes vil immunforsvaret bli dårligere og dyret blir lettere syk. I tillegg vil et eldre dyrs kropp være dårligere i stand til å bekjempe sykdom sånn at et eldre dyr gjerne blir både mer og lengre syk enn et yngre individ. Derfor anbefaler vi at eldre hunder og katter følger det samme vaksinasjonsregimet som yngre.

Tannhelse:

Det er viktig å følge med på dyrets tannhelse enten det er gammelt eller ungt, men eldre hunder og katter har lettere for å få problemer med tennene og bør derfor følges ekstra opp. Tannstein er et vanlig problem hos hunder og katter og det optimale for å forebygge tannstein er å pusse dyrets tenner hver dag. Har dyret først fått tannstein bør dette fjernes hos veterinær. Tannstein som bygger seg opp over tid vil skape en betennelse i tannkjøttet og kan etterhvert føre til at tennene løsner. En infeksjon i tannkjøttet kan dessuten føre til at bakterier går over i blodet og kan skape problemer andre steder i kroppen som f. eks. lunger, hjerte og nyrer. Katter kan dessuten få en tannsykdom som heter FORL (Feline Odontoclastic Resorptive Lesion) som er meget smertefull om den ikke behandles (dette gjelder også yngre katter).

Fôring:

Optimal fôring er viktig for hunder og katter i alle aldre, også for eldre individer. Eldre hunder og katter bør gå på et fôr som er spesielt tilpasset eldre dyr. Et kvalitetsfôr for eldre hunder og katter har en sammensetning som er tilpasset det eldre dyrets behov og forebygger mot sykdommer de er utsatt for å utvikle. De inneholder dessuten litt mindre kalorier for å forebygge overvekt. Dyrets energiinntak bør tilpasses aktivitetsnivået som igjen vil avhenge av flere faktorer bla alder og eventuelle helseproblemer. Eldre hunder og katter har ofte lettere for å bli overvektige bla pga at stoffomsetningen i kroppen går ned, i tillegg til at aktivitetsnivået ofte går gradvis ned med alderen. Her er det viktig å ligge i forkant og justere dyrets energiinntak sånn at det ikke blir for tykt. For hunder og katter med artrose kan det være til hjelp å plassere vann og fôr lett tilgjengelig og i en høyde som gjør det behagelig for dyret å spise og drikke.

Mosjon:

For hunder er det viktig med regelmessig fysisk aktivitet for at hunden skal vedlikeholde muskelmasse og holde seg slank og i god form. Det er viktig at man ikke tror at redusert lyst på mosjon og aktivitet fra hundens side er en normal følge av aldring. Det kan være et tegn på at hunden lider av en eller annen sykdom og bør derfor undersøkes av veterinær. Eldre hunder som holdes i jevn aktivitet kan gjerne holde et høyt aktivitetsnivå til de er veldig gamle. Blir det imidlertid lange perioder med lite mosjon tar det lang tid å bygge opp hunden igjen og det er ofte ikke mulig å få den i like god form som den ville vært om den hadde blitt trent jevnt. Katter som viser tegn på nedsatt aktivitet i forhold til tidligere bør undersøkes av veterinær for å utelukke at det er sykdom som er årsak til det nedsatte aktivitetsnivået. Aktivitet er viktig for at katten skal ha god helse også når den er eldre.

Temperatur:

Akkurat som eldre mennesker får også eldre hunder og katter dårligere evne til å regulere kroppstemperaturen. Eldre hunder bør ha det varmt og behagelig inne og de kan gjerne bruke dekken ute om det er kaldt og/eller vått. Eldre individer kan også være mer sensitive for varme og fuktighet og kan lettere få heteslag.

Mange av de problemene eldre dyr er utsatt for å få finnes det behandling for. Selv om dyret har fått en sykdom som ikke kan kureres kan man i de fleste tilfeller lette problemet og gjøre ting mer behagelig for dyret. Riktig behandling kan være med på å øke livskvaliteten og livslengden til din beste venn!