Assistert fôring

Etter operasjon og ved sykdom kan det være nødvendig å tilføre kaninen fiber og næring ved hjelp av et rekonvalesensfôr. Vi anbefaler Oxbow Critical Care. Fôret kommer i pulverform og blandes ut i vann. Sett av god tid til å gjøre dette så verken du eller kaninen blir stresset.

Vi hjelper deg å regne ut hvor mye kaninen skal ha ut i fra vekt og helsetilstand.

 

Fremgangsmåte

1. Før sprøyten mot filtrum. Filtrum er spalten i leppen som går fra snuten og ned.

 

 

2. Før så sprøyten videre under leppa og mot det store mellomrommet (diastema) mellom fortennene og jekslene, her kan du føre sprøyten forsiktig inn i munnen.

 

3. Sprøyt rolig inn 1 ml av maten

 

4. Fjern sprøyten og la kaninen få tid til å tygge og svelge.