Kastrering

Kastrering av hunn- og hannkanin er et rutineinngrep hvor eggstokker og livmor hos hunnkanin og testikler hos hannkanin blir fjernet kirurgisk mens kaninen ligger i narkose.

 

Hvorfor Kastrere?
Forskning har vist at 80% av ukastrerte hunnkaniner utvikler kreft i livmoren, dette kan oppstå allerede ved 2-årsalder. Det er derfor ingen grunn til å vente med dette inngrepet. Kastrering forhindrer også drektighet, samt uønsket hormonell atferd. Kaninene blir ofte roligere og mindre territoriale etter kastrering. Kastrering er også viktig for å bevare et godt vennskap mellom kaniner som bor sammen.

 

Når kan man kastrere?
Vi anbefaler å kastrere hunnkaniner etter at de har fylt 6 måneder og hannkaniner fra og med 4 måneder. Vi ønsker at de har nådd denne alderen for å redusere risikoen ved narkose. Det er ingen øvre aldersgrense for å kastrere.  

 

Levering til operasjon
Når du kommer på klinikken vil vi sammen med deg gå gjennom et skjema. Vi vil spørre deg om kaninens helse, hva den spiser og hvordan den bor hjemme. Kaniner er byttedyr, det er derfor viktig for oss å danne oss et bilde av den generelle helsetilstanden da de ofte skjuler tegn på sykdomVidere lytter vi på hjerte og lunger. Vi sjekker pels, hud og klør, ører, øyne og snute. Vi undersøker tennene til kaninen når den sover for å unngå at den blir stresset. I noen tilfeller, og etter eiers ønske, kan det være aktuelt med pre-operativ blodprøve.

 

Narkosen
Kaninen vil først få en injeksjon av beroligende og smertestillende medisin. Det smøres et tynt lag med bedøvelseskremhuden før venekateteret skal legges inn, slik at kaninen slipper å kjenne stikket fra nålen. Venekateteret legges enten inn på øret, på frambein eller bakbein. Vi tilbyr intravenøs væskebehandling til alle kaniner som opereres. Fordelen med intravenøs væskebehandling er at det hjelper å opprettholde blodtrykk og holder det indre miljøet i kroppen i balanse. Væskebehandling reduserer også risikoen for post-operativ ileus.

Når venekateteret erplass får kaninen sovemedisin intravenøst. Kaninen intuberes med en spesialdesignet tube for kaniner slik at vi hele tiden har kontroll på luftveiene til kaninen. Kaniner har små lunger, det er derfor viktig at vi har mulighet til å hjelpe kaninen med å puste underveis. Vi kobler på en monitor som overvåker kaninens blodtrykk, hjerteaktivitet og pust. Kaninen blir også nøye overvåket av en autorisert dyrepleier.

 

Operasjonen
Hannkanin: Lokalbedøvelse settes i hver testikkel. Deretter blir testiklene fjernet gjennom et lite snitt i hver pung. Operasjonssåret blir sydd igjen med tråd som løser seg opp av seg selv.

Hunnkanin: Hunnkaniner blir operert via et snitt i buken hvor eggstokker og livmor blir fjernet. Det blir også brukt lokalbedøvelse her for å redusere post-operativ smerte. Operasjonssåret blir sydd igjen med tråd som løser seg opp av seg selv.

 

Post-op
Kaninen får oksygen og varme til den er våken, og opprettholder normal kroppstemperatur. Det er svært viktig at kaninen begynner å spise igjen så fort den er våken, derfor tilbyr vi mat så snart det er mulig. Kaniner som har behov for hjelp til å komme litt i gang med spisingen blir sprøytefôret med Critical Care.

  

Henting
Ved hjemreise vil en veterinær eller dyrepleier gå gjennom dagens behandling, og videre medisinering. Du vil få med deg en resept på smertestillende og skriftlig informasjon om hvordan kaninen skal følges opp de neste dagene. Vi sender i utgangspunktet ikke med body eller skjerm til kanin. Kaniner blir ofte deprimerte av å ha på skjerm og slutter å spise. En skjerm vil også forhindre kaninen i å spise blindtarmslorten, dette kan føre til at kaninen ikke får i seg næring den har behov for.  

Om du ikke allerede har Critical Care hjemme, anbefaler vi på det sterkeste at du også tar med dette hjem når du henter kaninen. Hvis kaninen ikke vil spise selv de første timene etter operasjonen vil du ha mulighet til å gi den mat via sprøyte. Dette kan forhindre at det utvikler seg stopp i tarmsystemet (ileus) som vil kreve behandling av veterinær.

 

Obs!
Hannkaniner kan være fertile i opptil 6 uker etter inngrepet, bonding med ukastrert hunnkanin må derfor unngås i denne perioden. Man vil oppleve å se en gradvis reduksjon av hormonell atferd i ukene etter operasjonen.

 

 
Lili og Lolo slapper av etter operasjonen før de skal ta fatt på hjemreisen.