ID-merking

Ved id-merking plasserer vi en liten databrikke (mikrochip) under huden på venstre side av dyrets nakke. Denne chipen vil ha et eget nummer som blir lagret i Dyreidentitets database sammen med kontaktinformasjon til eier og informasjon om dyret. Dersom man flytter eller endrer telefonnummer er det viktig å gi beskjed om dette. 

For å få godkjent pass til utenlandsreise er det nå kun mikrochip som er gyldig for dyr som er merket etter den 3. juli 2011. Tatovering godtas nå bare dersom den er lett lesbar og påført dyret før 3. juli 2011.

Klikk her for å lese mer på Dyreidentitet sine sider.