Vaksiner (katt)

Vi vaksinerer mot katteinfluensa (calicivirus), kattens herpesvirus og kattepest (felin panleukopeni).

Grunnvaksinen kan gis fra kattungen er 8-9 uker, videre anbefaler vi en revaksine ca 3-4 uker etter den første vaksinen ble satt. Voksne katter bør vaksineres årlig for å være tilstrekkelig beskyttet.

Katteinfluensa er en smittsom luftveisinfeksjon, og forårsakes blant annet av calicivirus. Viruset angriper først og fremst kattens øvre luftveier, men kan gi sekundære infeksjoner som lungebetennelse. Sykdommen rammer oftest unge katter og har kort inkubasjonstid. Katter kan være smittebærere uten å ha symptomer, og sykdommen kan ofte bryte ut i forbindelse med stressende situasjoner som for eksempel ved opphold på kattepensjonat og utstillinger. Symptomer på katteinfluensa er feber, manglede matlyst, sårdannelser i munnhule og på snute, nysing, utflod fra nese og munn og øyebetennelse (konjunktivitt). Man kan behandle kattenes symptomer og eventuelle sekundære infeksjoner. 

Kattens herpesvirus forårsaker også kraftige luftveisinfeksjoner. Viruset er ikke smittsomt for mennesker, men smitter svært lett mellom katter. Utbrudd oppstår ofte i stressende situasjoner som ved opphold på kattepensjonat eller under fødsel. Katter mellom 3-6 måneder er mest utsatte for sykdommen, voksne katter kan være smittebærere uten å ha symptomer. Sykdommen har kort inkubasjonstid (tid fra katten blir smittet til den utvikler symptomer), og er meget smittsomt. Symptomer på viruset er feber, redusert almentilstand, rennende nese og øyne, sekundære bakterielle infeksjoner kan oppstå. Behandling skjer symptomatisk, og eventuelle sekundære infeksjoner behandles. Vaksinerte katter kan bli smittet men får i de fleste tilfeller kun lettere symptomer.

Kattepest er en ganske vanlig sykdom i Norge, og er forårsaket av kattens parvovirus. Smitte spres via kattens spytt, urin, avføring, via lopper eller fra kattemor til kattunger under drektigheten. Smitten kan overføres både ved direkte kontakt mellom katter, men også indirekte via matskåler, soveplasser og lignende. Symptomer på kattepest er feber, redusert matlyst, diaré, oppkast, utflod fra nese og øyne og sterkt påvirket almentilstand. Katter som er smittet kan spre smitte i ca 1,5 mnd i etterkant av sykdommen. Sykdommen har dessverre høy dødelighet, og man kan kun behandle symptomatisk og understøttende.