Elektroterapi

Elektroterapi er elektrisk stimulering med forskjellige programmer med lav- og mellomfrekvente strømmer. Ved hjelp av elektroterapi utnyttes elektrisk stimulering til å aktivere aksjonspotensialer i nerve- og muskelvev. Dette kan ha mange ulike effekter avhengig av stimuleringsmetoden. Elektroterapi er et nyttig hjelpemiddel for å behandle forskjellige ortopediske og neurologiske skader, spesielt de som gir akutt eller kronisk smerte eller musklesvinn. Ved hjelp av elektroterapi kan man øke blodsirkulasjonen, redusere smerte (spesielt ved artrose, spondylose, prolaps og etter ortopediske inngrep), og stimulere muskler til å trekke seg sammen. Elektroterapi kan også benyttes for å forbedre sårheling eller redusere hevelser. De fleste dyr synes denne type behandling er behagelig og det er ikke uvanlig at de sovner under behandlingen. I tilfeller hvor det er behov for hyppig behandling (f. eks. ved enkelte smertetilstander) vil eier få grundig opplæring i bruk av elektroterapi og mulighet til å leie et apparat til hjemmebruk.