Veterinærkiropraktikk

Hva er veterinærkiropraktikk?

Veterinærkiropraktikk er en manuell undersøkelses- og behandlingsform. Denne typen undersøkelse og behandling gjøres i tillegg til konvensjonell veterinærmedisinsk behandling og ikke istedenfor ordinær medisinsk behandling eller utredning. Under en veterinærkiropraktisk undersøkelse og -behandling legges det vekt på hvordan ledd og de forskjellige segmentene i ryggraden beveger seg og det tas sikte på å finne og korrigere eventuelle bevegelsesrestriksjoner. En liten begrensning i bevegelighet vil kunne medføre smerter og ubehag, samt redusert ytelse og økt risiko for skader. Kiropraktisk behandling gir oss en mulighet til å oppdage og korrigere de bevegelsesrestriksjonene som er tilstede.

Hvordan virker veterinærkiropraktikk?

Veterinærkiropraktisk behandling virker ved å stimulere nervesignaler i kroppen. Tidlig i livet forsterkes de nervebanene som forbindes med normal bevegelse ved at disse nervene vokser seg større og formidler nervesignaler mer effektivt enn nerver som er sjeldnere i bruk. Dette gjør at kroppen alltid vil ha evne til å “kjenne igjen” normale bevegelsesmønstre og, så lenge forholdene ligger til rette for det, vil etterstrebe å følge disse. Ryggmargen ligger inne i ryggmargskanalen som ryggvirvlene danner. Dersom ryggvirvlene får en nedsatt bevegelighet i forhold til hverandre (en låsning), vil nervesignalene fra det aktuelle ryggmargssegmentet kunne bli påvirket. Dette vil kunne gi symptomer av svært varierende art; halthet, stivhet, muskelsvakhet og nedsatt prestasjonsevne er noen eksempler. Ved en kiropraktisk justeringen vil man kunne stimulere de “normale” nervebanene som kroppen har predisposisjon for å bruke da nervesystemet fysisk er tilrettelagt for disse signalene gjennom de tidligere nevnte tilpasningene i nervesystemet fra tidlig i livet. Kiropraktikken legger dermed opp til at kroppen skal lege seg selv etter at signalene i nervesystemet er normalisert og et normalt bevegelsesmønster er gjennopprettet.

Hvordan foregår en veterinærkiropraktisk undersøkelse og behandling?

Ved en veterinærkiropraktisk undersøkelse blir hundens ryggvirvler, bekken og ekstremiteter undersøkt manuelt. Ledd og segmenter i ryggen som ikke fungerer optimalt behandles med en rask justering innenfor leddets normale bevegelsesutslag. Målet med veterinærkiropraktisk behandling er at nervesignalene skal forbedres i løpet av 2-4 behandlinger. Mange dyr vil få en forbedring allerede etter første behandling. Dersom dyret har kroniske skader eller sykdom kan det ofte være behov for jevnlig behandling for vedlikehold, ellers vil tilstanden kunne gradvis forverres igjen.

Mange forandringer i bevegelsesapparatet har andre årsaker enn en primær låsning, men låsninger vil ofte oppstå som en følge av feil- og overbelastninger over tid, slitasje, svakheter i bevegelsesapparatet og lignende. Hele det kliniske bildet vil tas hensyn til ved behandlingen. Det vil si at vi alltid vurderer om det kan foreligge underliggende årsaker til problemet. I mange tilfeller kombinerer vi på Sveberg Dyrehospital kiropraktisk behandling med fysioterapi for å få et så optimalt resultat som mulig.

Etter behandling

Samme dag og dagen etter behandling bør hunden ikke trenes hardt. Dette gjelder spesielt aktiviteter som krever konsentrasjon og koordinasjon (dette for å unngå skader). Hunder vil ofte være noe slitne etter behandling. Det er karenstid på veterinærkiropraktisk behandling og hunden kan ikke stille til konkurranse de første 4 dagene etter behandling (NKK).

Vanlige symptomer på låsninger

 • Endret kroppsholdning (spesielt endringer i overlinje)
 • Smerter i rygg, bekken, fram- eller bakbein
 • Forandret bevegelsesmønster, f. eks. lavere hode/nakke føring, endret posisjon i sitt/dekk
 • Nedsatt bevegelighet/stivhet i nakke, rygg, ekstremiteter, bekken, hale
 • Nedsatt prestasjon
 • Vegring for å hoppe inn/ut av bil, opp/ned av sofa, gå i trapper
 • Plutselig smerteytring ved berøring
 • Asymmetri i muskulatur

Det er viktig å være klar over at dette er uspesifikke symptomer, som også kan ha andre årsaker enn låsninger.

Hvilke dyr kan ha behov for veterinærkiropraktisk behandling

 • Dyr med kroniske skader eller sykdommer 
 • Dyr med symptomer på prolaps 
 • Dyr med høy og/eller intensiv treningsbelastning
 • Dyr med avvikende bevegelsesmønster
 • Dyr med kroniske smerter
 • Dyr i vekst
 • Dyr med anatomi som predisponerer for slitasje og/eller skade
 • Dyr som er i en rehabiliteringsfase etter operasjon eller skade