Kastrering av hunnkatt

Kastrering av hunnkatt kalles på fagspråket for overiehysterektomi. Inngrepet går ut på at eggstokker og livmor fjernes sånn at katten ikke har mulighet til å forplante seg. Ved Sveberg Dyrehospital utfører vi inngrepet på en spesiell måte slik at såret i buken blir veldig lite. Dette gjør at katten kommer seg raskere etter inngrepet og har mindre smerter og ubehag. I tillegg er det ikke nødvendig med krage eller body da såret er så lite at katten ikke bryr seg om det. Det er heller ikke noen utvendige sting som irriterer. Vi opplever også svært sjelden sårinfeksjoner med denne teknikken.

Når katten kommer inn til kastrering blir den grundig undersøkt sånn at vi er sikre på at katten er frisk nok til å opereres. Katten veies og vi regner ut hvor mye bedøvelse og smertestillende den skal ha. Katten overvåkes mens den sovner. Når katten har sovnet blir den barbert på magen og operasjonsområdet blir vasket og desinfisert før katten tas med inn på operasjonsrommet. Når dyr er i nakrose puster de dårligere. Dette kompenserer vi for med å la katten ligge å puste inn luft med et høyere nivå av oksygen og dermed opprettholdes oksygenmetningen selv om katten puster noe dårligere. En dyrepleier overvåker narkosen mens veterinæren opererer. Når katten er ferdig operert flyttes den inn på oppstallingsrommet. Vi har eget oppstallingsrom for katter noe som gjør at de ikke blir stresset av f.eks. hunder i nabobur. Vi følger nøye med på katten under oppvåkningen. Som regel er katten våken nok til å dra hjem igjen et par timer etter at inngrepet er over.

Her er noen bilder fra en sterilisering på katt: