Tannbehandling

Vi har utstyr og kompetanse til å utføre det aller meste innenfor tannbehandling som f. eks. fjerning av tannstein, trekking, rotfylling og tannregulering. Vi har dessuten digitalt tannrøntgen som er et viktig hjelpemiddel for å diagnostisere tannproblemer.

Ved tannbehandling benytter vi alltid gassnarkose. Det vil si at dyret får puste inn oksygen og anestesigass via en tube vi legger ned i luftrøret, dette er en svært skånsom anestesi. Ved tannbehandling vil bakterier spres via svært små vanndråper som kalles aerosoler. Fordelen ved å benytte anestesigass i slike tilfeller er at vi får blokkert dyrets luftveier så det ikke puster inn noe annet enn anestesigass og oksygen, og man unngår dermed at dyret puster inn bakterier og tannsteinsrester i løpet av tannbehandlingen.

Tannrøntgen er et viktig hjelpemiddel for å oppdage tannsykdommer hos hund og katt. Når vi tar røntgenbilder av tennene får vi god oversikt over hele tannen, inklusive røtter og beinvevet rundt tannen. Dette er viktig for å kunne oppdage forandringer som skjer blant annet ved periodontitt, pulpitt (tannrotbetennelse) og FORL (Feline Odontoclastic Resorptive Lesion) hos katt.