Våre Klinikker

Blå Pote Dyrehelse har flere klinikker i Trøndelag.

Vår hovedklinikk Sveberg Dyrehospital kan tilby det aller meste av dyrehelsetjenester. Våre andre mindre klinikker har et varierende tilbud avhengig av størrelse og lokalisering. Alle våre klinikker har et nært samarbeid med henvisninger og kunnskapsutveksling mellom klinikkene etter behov. Dette gjør at du som kunde kan være sikker på et faglig bredt tilbud tuftet på kunnskap og etterutdanning selv om du bruker en av våre trivelige nærklinikker. Dersom kjæledyret ditt krever behandling som den aktuelle klinikken ikke er utstyrt for vil du raskt og smidig kunne henvises videre til en annen klinikk der vi kan hjelpe deg.

Vår abonnementsordning på forebyggende behandling, VetPlan, er gyldig på tvers av alle våre klinikker uavhengig av hvor abonnementet er kjøpt. Dette sikrer deg de samme rabattene og inkluderte behandlinger hos alle våre klinikker.

Velkommen til oss!