Isolat

Klinikken er også utstyrt med et isolat. Her har vi mulighet til å hospitalisere og behandle dyr med smittsomme sykdommer eller hvor det er mistanke om dette. Vi er opptatt av at dyr som må oppstalles her skal ha det komfortabelt og godt samtidig som vi har gode rutiner i forhold til hygiene og håndtering av dyrene sånn at vi unngår å overføre smitte til andre dyr eller mennesker. Når rommet har vært i bruk blir det grundig vasket og  desinfisert. Siden isoltatet heldigvis ikke er i bruk så ofte bruker vi det til vanlig som oppstallingsrom for store hunder siden vi her har et stort walk-in bur.